The Any Frustrating Parliament - Let Your Love Flow

ny som chef

Hej, jag heter Margareta och jag är ny som chef. Men jag har också gått en pinfärsk utbildning som heter ny som chef. Det betyder att jag visserligen är ny som chef, men inte okunnig som chef, eftersom jag har fått de nödvändiga verktygen för att kunna leda på ett konstruktivt och utvecklande sätt. I min nya roll som chef hoppas jag kunna leda er och företaget på ett positivt utvecklande sätt och jag vill att ni alla ska känna er sedda och att ni varje dag kan gå hem med känslan att ni lärt er något nytt och användbart. På samma sätt hoppas jag att vårt samarbete ska leda även mig framåt.