The Any Frustrating Parliament - Let Your Love Flow

Väga rätt saker

Att våga väga är rätt väg att gå. Nej men skämt och sido så används vågar i alla dess sammanhang i dagens samhälle. Till exempel så har vi på Södertäljevägen i höjd med Fittja avfarten en våg mitt i vägen som väger alla bilar som åker förbi. Fast egentligen är denna nog för tunga transporter och för att se om någon åker med för mycket vikt eller inte. Sedan har vi brevvågar som finns på ICA där man skickar sina brev och kuvert till andra länder. Dessa måste vägas med.